ვაჟა კიკნაძე

ვაჟა კიკნაძე

ვაჟა კიკნაძე

 

დაბადების თარიღი  -  27 აგვისტო, 1952 წელი

განათლება  -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1976 წ.)

სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი  -  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი

აკადემიური თანამდებობა  -  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სრული  პროფესორი

კვლევის ძირითადი მიმართულებები  -  შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორია, საქართველოს ეკლესიის XIX-XX საუკუნეების ისტორია.

ძირითადი სამეცნიერო შრომები

 

1.  

1.   გიორგი V ბრწყინვალის გამეფების თარიღის საკითხისათვის _ “საისტორიო კრებული” # 7, თბ. 1977, გვ. 219-231.

2.   საქართველოსა და ჩობანიანების ურთიერთობის ერთი ფაქტის შესახებ _ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის “მოამბე” 93 #2. თბ. 1979, გვ. 501-504.

3.   XIV ს. I ნახევრის საქართველოს კულტურის ზოგიერთი საკითხი _ კრებული “საქართველოს ისტორიის საკითხები” თბ. 1982, გვ. 51-63.

4.   ყანჩაეთის სვინაქსარი და მისი მნიშვნელობა “ძეგლი ერისთავთას” დათარიღებისათვის _ ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები I, თბ. 1992, გვ. 51-57.

5.   საქართველოს ისტორიის ევროპული წყაროები _ “მნათობი” #4, თბ. 1983, გვ. 158-160

6.   XIV ს. დასაწყისის საქართველოს პოლიტიკური ისტორიიდან _ “მაცნე” (ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და არქეოლოგიის სერია) #2 თბ. 1983, გვ. 178-187.

7.   ლათინური წყარო XIV ს. საქართველოს შესახებ _ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები ტ. 243, V (ისტორიის, ხელოვნებათმცოდნეობის, ეთნოგრაფიის სერია) თბ. 1983, გვ. 95-104.

8.   ვინ არის ჟამთააღმწერელი? _ “მნათობი” #5 თბ. 1984, გვ. 148-157.

9.   მ. პანარეტოსის “ტრაპიზონის ქრონიკის” ერთი ადგილის განმარ­ტებისათვის _ ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები II. თბ. 1985, გვ. 76-80.

10.  ჟამთააღმწერლის სირიული წყარო _ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის “მოამბე” 118 #3, თბ. 1985, გვ. 649-652.

11.  უცხოელ მოგზაურთა ცნობები საქართველოს შესახებ _ “მნათობი” #6, თბ. 1986, გვ. 155-162.

12.  დ. ლანგის სტატიის - “საქართველო გიორგი V ბრწყინვალის მეფობისას” კრიტიკული მიმოხილვა _ კრებული “საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები” V, თბ. 1986, გვ. 113-130.

13.  საქართველო XIV საუკუნეში, “მეცნიერება”, თბილისი, 1989, (მონოგრაფია 180 გვ.)

14.  ეპისკოპოსი პეტრე კონჭოშვილი _ ქართულ-ევროპული ინსტიტუტის ჟურნალი “ივერია” #1 პარიზი-თბილისი 1992, გვ. 145-157.

15.  ქართველი კათოლიკენი საუკუნის დასაწყისში (მ. თამარაშვილის უცნობი წერილი) _ “საქართველო, ევროპა, ამერიკა” #1, თბ. 1997, გვ. 120-125.

16.  საქართველო-ევროპის ურთიერთობის უცნობი ფურცლები _ კრებული “ალ. ორბელიანის ხსოვნისადმი მიძღვილი I სამეცნიერო კონფე­რენცია”, თბ. 1997, გვ. 13-22.

17.  ალექსანდრე ამილახვარი, ბრძენი აღმოსავლეთისა _ “ლომისი”, თბილისი, 1997, (მონოგრაფია 168 გვ.)

18.  XIV ს. სირიული წყარო ილხანთა იმპერიის შესახებ _ “საქართველო” #2, თბ. 1998, გვ. 39-45.

19.  სასულიერო-სამოგზაურო ჟანრის ერთი ნიმუში _ გორის ეპისკოპოსის პეტრეს “მოგზაურობა” _ სვეტიცხოვ­ლო­ბი­სადმი მიძღვნილი I სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ. 1998, გვ. 188-199.

20. ივ. ჯავახიშვილის პედაგოგიური შეხედულებანი და ერთი უცნობი დოკუმენტი _ ჟურნალი “ისტორია” #1, თბ. 1998, გვ. 12-20.

21.  ბაგრატ IV, ლიპარიტ ბაღვაში და ვარანგები, ანუ “და იყო მიდამო საურავი ხელოვნებისა” _ ალ. ორბელიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი II სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ. 1998, გვ. 26-34.

22. Al. Amilakhvari’s Treatise “Wise man of the East” _ ისტორიული ჟურნალი “საქართველო”, თბ., 1998, #3 და #4.

23.  შეიხ უვეისის ისტორიის ერთი ადგილის განმარტებისათვის საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები, თბ., 1999, #7.

24. ხუთი პორტრეტი ეპოქის ფონზე _ ქართულ-ევროპული ჟურნალი “ივერია”, თბილისი-პარიზი, 1998-1989.

25.  როდის გამეფდა გიორგი ბრწყინვალე? _ ჟურნალი “ისტორია” #2, თბ. 1998, გვ. 25-29.

26. იმერეთის ეპისკოპოსის გაბრიელ ქიქოძის ცხოვრება და მოღვაწეობა _ გორის სახ. უნივერსიტეტის შრომათა კრებული #3, გორი 2000, გვ. 219-223.

27. სამარადისო შარავანდედი: კათალიკოს-პატრიარქ კირიონ II-ის ცხოვრება და მოღვაწეობა _ კრებული “ქრისტიანობა საქარ­თველოში”, (ისტორიულ-ეთნოლოგიური გამოკვლევები), თბ. 2000, გვ. 63-74.

28.  კათალიკოს-პატრიარქ კირიონ II-ის ურთიერთობა დასავლეთ ევროპის საერო და საეკლესიო მოღვაწეებთან _ “საისტორიო შტუდი­ები” (ი. ჭავჭავაძის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერ­სიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრი შრომათა კრებული) #3, თბ. 2002, გვ. 126-139.

29. ახალი ათონის მონასტერი _ რუსეთის სინოდის საეკლესიო პოლიტიკის დასაყრდენი ამიერკავკასიაში _ საერთაშორისო ქრისტი­­ნუ­ლი კვლევის ცენტრის ჟურნალი “ლოგოსი” #1, თბ. 2002, გვ. 72-78.

30.  მიხეილ საბინინის უცნობი წერილი ანონიმი ადრესატისადმი _ ს.ს. ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული მიძღვნილი პროფ. ა. ჩხეიძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი, თბ. 2002, გვ. 130-136.

31.  ცხოვრება და ღვაწლი ეპისკოპოს პეტრე კონჭოშვილისა _ “მემატიანე”, თბილისი, 2003, (მონოგრაფია 213 გვ.)

32.  მოძღვარი და საზოგადოება (გაბრიელ ქიქოძე, კირიონ საძაგლიშვილი, პეტრე კონჭოშვილი _ ქრისტიანული მოძღვრებისა და სამწყსოს ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ) _ ჟურნალი “ლოგოსი” #2, თბ. 2004, გვ. 56-63.

33.  Михаил (Гоброн) Сабинин - подвижник грузинской церкви http://www.pravoslavie.ru/cgi-bin/sykon/client/display-p/?sid=374&did=1079 (2004).

34.  კირიონ II-ისა და ვასილ როზანოვის ურთიერთობის ისტორიიდან _ კრებულიკულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები” (თსუ, კულტურის ისტორიისა და თეორიის კათედრა) #21, თბ. 2005. გვ. 13-21.

35.  Преамбула уложения Руис-Урбнисского собора, как видающиися памятник философо - теологического мышления _ საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები, VIII, თბ. 2005, გვ. 284-303.

36.  მიხეილ (გობრონ) საბინინის ცხოვრება და შემოქმედება _ II საერთაშორისო სიმპოზიუმისქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებაში: წარსული, აწმყო, მომავალიმოხსენებათა მოკლე შინაარსები, თბ., 2005, გვ. 172-173

37.  Das Problem der nationalen Selbständigkeit in der Werken georgischer Geistlicher des 19 Jarhunderts, Tail 1, Mitteilungsblatt, Berlin, 2005, N11/12, Tail 2, Mitteilungsblatt, N1/2, Berlin, 2006.

38.  ახალი საარქივო მასალა ვაჟა-ფშაველას ოჯახური ბიოგრაფიისათვიის (პავლე რაზიკაშვილი) _ “ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები” #1, თბ. 2007 გვ. 7-20

39.  ალავერდისა და გორის ეპისკოპოსი პეტრე  (კონჭოშვილი) და მისი ოჯახური წრე _ კრებული “ალავერდის ეპარქიის ისტორიის ფურცლები”, #1,  2007, გვ. 85-90.

40. Кирион II и вопросы истории Польши и Литвы _ “ეტიუდები კულტურათა მიჯნაზე”, (ლ. კონჩაკთან თანაავტორობით), თბ. 2007 გვ. 56-64.

41.  გიორგი V ბრწყინვალის მეუღლის ვინაობის აღდგენის მცდელობა _ მარიკა ლორთქიფანიძის 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული, თსუ გამომცემლობა, თბ. 2008, გვ. 259-266.

42. ილია ჭავჭავაძე და XIX საუკუნის სამღვდელოება _ “ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები” #2, თბილისი, 2007.

43.  პეტრიწონის ქართული ხატი და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიისათვის _ “ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები” ტ. VIII, თბ. 2008, გვ. 111-115.

44. რუსუდან მეფის ოთხთავი პეტერბურგიდან _ კრებული საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები IX, გამომცემლობა უნივერსალი, თბ. 2008 გვ. 54-58.

45.  Проблемы становления гражданского общества в современной Грузии _ “ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები” #3, გამომცემლობა უნივერსალი, თბ. 2008, გვ. 209-218.

46. ბროშურა “რომაული სამხედრო შენაერთები კოლხეთსა და იბერიაში_ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გამომცემლობა, თბ. 2008 (თანაავტორი თ. თოდუა).

47. “ახალი შტრიხები საქართველოსა და ევროპის ურთიერთობის ისტორიიდან XIII-XIV საუკუნეებში” _ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენციის “სულხან-საბა და ქართული ევროპეიზმი” მასალები (2009, გვ. 57-66)

48.  “სტამბოლი და აია-სოფია ქართველ მოგზაურთა ჩანაწერებში” _ ჟურნალი “ფიროსმანი” #9, თბ. 2009, გვ. 24-30.

მსოფლიო და ეროვნული პრობლემატიკა XIX ს-ის დასასრულის და XX ს-ის დასაწყისის ქართული სასულიერო მოღვაწეების შემოქმედებაში (გაბრიელ ქიქოძე, კირიონ საძაგლიშვილი, პეტრე კონჭოშვილი, მიხეილ საბინინი) _ “უნივერსალი”, თბილისი, 2009 (მონოგრაფია 356 გვ.)

 

ენების ცოდნა  -  რუსული, ინგლისური, ლათინური (ლექსიკონის დახმარებით)

 

 

დამატებითი ინფორმაცია -

 

ვარ:

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან 2008 წელს შექმნილი საზოგადოებრივი საბჭოს წევრი; საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების საბჭოს წევრი; საქართველოში გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების აღრიცხვისა და დაცვის სამთავრობო კომისიის წევრი; აშშ ინტერნაციონალური განათლების ინსტიტუტის მიერ გაცემული პროექტის – „ვაინახების შუა საუკუნეების ისტორია“ მონაწილის, არიზონას უნივერსიტეტის მაგისტრანტის სარა ელიზაბეთ სლაის ოპიციალური სამეცნიერო კონსულტანტი.

ვიყავი:

2006 წელს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის კომისიის წევრი; 2008 წელს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასისტენტ–პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის კომისიის წევრი; 2009 წელს სოხუმის უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის კომისიის თავმჯდომარე; 2009 წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის კომისიის წევრი; ვმონაწილეობდი პოლონეთის