ანდრო გოგოლაძე

ანდრო გოგოლაძე

ანდრო გოგოლაძე

 

 დაბადების თარიღი -  29.05.1964

 განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1987 წ)

 

სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი

 

 

აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასოცირებული  პროფესორი

 

 

კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს სამხედრო ისტორია, შუა საუკუნეების საქართველოს საგარეო პოლიტიკა

 

ძირითადი სამეცნიერო შრომები:

1. დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიომღვიმისადმი. მონოგრაფია, თსუ. თბ. 2001.

2. ქართლის ერისთავის გრიგოლ სურამელის მღვიმისადმი დაწერილის დათარიღებისათვის. კრბ. “მესხეთი’’. ტ. V თბ. 2002.

3. იოანე პრესვიტერის ლეგენდის ისტორიული და ბიბლიური საფუძვლების შესახებ. მონოგრაფია. თბ. 2005.

4. მეფე-ხუცესის ტრანსფორმირებული ვარიანტი დე ბუას ეპისტოლეში. აკად. მ. ლორთქიფანიძის დაბადების 85 და სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის 60 წლის იუბილესადმი  მიძღვნილი კრებული. თსუ გამომცემლობა, თბ. 2007. 

5. ფსევდოკალისთენეს ალექსანდრიანის მემკვიდრეობა ძველ ქართულ მწერლობაში (ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისა). თბ. 2008.

6. ლეგენდარული სამეფო შუა საუკუნეების ევროპულ ქრონიკებსა და რუკებში. Pპროფ. თ. წითლანაძესთან თანაავტორობით. ჟურნალი გეორგიკა # 32, ბერლინი. 2010

7. ტერმინ ალექსანდრეს კარის წარმომავლობის საკითხი. კრბ. ისტორიულეთნოლოგიური ძიებანი, XII, თბ. 2010

8. ალექსანდრე მაკედონელი და კავკასია (ბერძნულქართული წყაროების შედარებითი ანალიზი) თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები I, თბ. 2011

9. ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორია, სახელმძღვანელო სამხედრო აკადემიის სტუდენტებისათვის. თანაავტორი, თბ. 2011

 

ენების ცოდნა - რუსული (კარგად), გერმანული (საშუალოდ)

საკონტაქტო ინფორმაცია - ელ-ფოსტა:  andro.gogoladze@tsu.gegogoladzea@gmail.com