ჯაბა სამუშია

ჯაბა სამუშია

ჯაბა სამუშია

დაბადების თარიღი - 15 აგვისტო 1971 წელი

განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1994 წ)

სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი

 

აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასისტენტ  პროფესორი

კვლევის ძირითადი მიმართულებები - შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორია, საქართველოს სამხედრო ისტორია, ისტორიული გეოგრაფია

ძირითადი სამეცნიერო შრომები:

 

 

 

 

ენების ცოდნა - რუსული, ფრანგული (კარგად), ინგლისური (საშუალოდ)

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა:  jaba.samushia@tsu.ge