ქეთევან ნადირაძე

ქეთევან ნადირაძე

 

 

 

ქეთევან ნადირაძე

 

 

 

 

 

დაბადების თარიღი  -  2 აგვისტო, 1959 წელი

განათლება  -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი  (1981 .)

სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხიისტორიის დოქტორი

აკადემიური თანამდებობა  -  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასისტენტ პროფესორი

კვლევის ძირითადი მიმართულებები  -  საქართველოს  ისტორია, ისტორიოგრაფია, წყაროთმცოდნეობა

 

 

ძირითადი სამეცნიერო შრომები:

 

 

 წიგნები:

 

ისტორიოგრაფიაისტორიული მეცნიერების ისტორია, თბ., 2007.

თედო ჟორდანიასაქართველოს ისტორიის მკვლევარი (ისტორიოგრაფიული ნარკვევი), 2004.

 

 

 სტატიები:

 

XIX საუკუნის მე–2 ნახევრის ქართველ ისტორიკოსთა მემკვიდრეობა, საქართველოს უნივერსიტეტი, ისტორიოგრაფიული სტატიები, წიგნში: დიდინი საქმენი (რედ. . მეტრეველი), თბ., 2010.

ისტორიოგრაფიული სტატიებიწიგნში: დიდინი საქმენი (რედ. . მეტრეველი), თბ., 2010.

მსჯელობა ისტორიოგრაფიული ნარკვევის შესახებ, ჟურნ. "ანალები", N5, მთ. რედ. . მუსხელიშვილი, 2009.

მეცნიერების შრომა, მარიამ ლორთქიფანიძისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, თბ., 2007.

XIX საუკუნის ქართული ისტორიული აზროვნებიდან, ჟურნ. "PRO GEORGIA, JURNAL OF KARTVELOLOGIAL STUDIES",  N 15, Warsaw, 2007.

ივანე ჯავახიშვილი, ენციკლოპედიური ლექსიკონი, (სტატიები) თბილისი, 2002.

Праваславная Энциклопедия, (სტატიები) თბ., 2002.

ქართლის ცხოვრების“ შესწავლის ისტორიისათვის – თსუშრომები, ისტორიის სერია, N 338, თბილისი, 2001.

ისტორიკოს თედო ჟორდანიას პედაგოგიური მოღვაწეობა, ჟურნ. „კლიო“, N 13, თბილისი, 2001.

საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქები  (თანაავტორი), თბილისი, 2000.

საქართველოს მეფეები, თბილისი  (თანაავტორი), თბილისი, 2000.

ისტორიკოსი – ანტონ I შესახებ, ჟურნ. „საქართველოს საპატრიარქო“, N 19, თბილისი, 1998.

თედო ჟორდანიას „ ანტონ I საქართველოს კათოლიკოსი და მთავარ ეპისკოპოსი ვლადი

მირისა და იეროპოლისა“ (ნაწილი II) – საარქივო მასალა, რუსულიდან თარგმანი კომენტარებით და წინასიტყვაობით, ჟურნ. „საისტორიო მოამბე“, N 69–70, თბილისი, 1997.

სოფ. გლდანის ისტორია უძველესი დროიდან XIX საუკუნის ბოლომდე, „მასალები საქართველოს სოფლების ისტორიისათვის“, V, თბილისი, 1997.

ენციკლოპედია „საქართველო“, ტომი, I (სტატიები), თბილისი, 1996.

 

 

          

   

 

 

დამატებითი ინფორმაცია

 

 

2009–2011 წწ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი – „უცხო სახელმწიფოები, ტომები და ისტორიული პირები შუა საუკუნეების ქართულ წერილობით წყაროებში“.

თ. ჟორდანიას თხზულებათა ერთტომეულის შემდგენელ–რედაქტორი.

X კლასის სასკოლო სახელმძღვანელოს რედაქტორი (ავტორები: ნ. კიღურაძე, ლ. ფირცხალავა, ც. ჩიკვაიძე)

2008 წლიდან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი.     

 

 

 

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

 

 

 ელ-ფოსტა:  ketevan nadiradze@tsu.ge