მიხეილ ბახტაძე

მიხეილ ბახტაძე

მიხეილ ბახტაძე

დაბადების თარიღი - 6 აგვისტო 1967 წელი

განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1992  წ.)

სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი

აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასოცირებული  პროფესორი

 

კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ისტორია, ქართული ფეოდალური საგვარეულოები, ფეოდალური ხანის  საქართველოს მართველობის სისტემა, სამხედრო ისტორია

 

ძირითადი სამეცნიერო შრომები 

  • ერისთავობის ინსტიტუტი საქართველოში. გამომცემლობა “არტანუჯი” თბ. 2003. 
  • არაგვის ერისთავთა ქრონოლოგია  (XVI-XVIII საუკუნეები). გამომცემლობა “არტანუჯი”. თბ. 2005.
  • მასალები საქართველოსა და ჩრდილოეთ კავკასიის ურთიერთობის ისტორიიდან. გამომცემლობა “არტანუჯი”. თბ. 2005.
  • სურამელთა ფეოდალური საგვარეულო. გამომცემლობა “არტანუჯი”. თბ. 2006.
  • ჯაყელთა საგვარეულოს ისტორია XI-XV საუკუნეებში. გამომცემლობა “არტანუჯი”. თბ. 2008.
  • კახეთ-ჰერეთის ფეოდალური საგვარეულოების ისტორიიდან (XII-XIII საუკუნეები) გამომცემლობა “უნივერსალი”. თბ. 2008.
  • დასავლეთ საქართველოს ფეოდალური საგვარეულოების ისტორიიდან. გამომცემლობა “უნივერსალი”. თბ. 2008.
  • ნარკვევები საქართველოს პოლიტიკური ისტორიიდან (ნაწ. I) გამომცემლობა “უნივერსალი”. თბ. 2009.
  • ნარკვევები საქართველოს პოლიტიკური ისტორიიდან (ნაწ. II) გამომცემლობა “უნივერსალი”. თბ. 2009.
  • ბრძოლა თბილისის დაცვისათვის 1921 წლის საქართველო-რუსეთის ომის დროს. გამომცემლობა "უნივერსალი". თბ. 2009.

ენების ცოდნა - რუსული, გერმანული (კარგად), ინგლისური (საშუალოდ)

 

საკონტაქტო ინფორმაცია - ელ-ფოსტა:  mikheil.bakhtadze@tsu.ge