თედო დუნდუა

თედო დუნდუა

თედო დუნდუა

 

დაბადების თარიღი  -  1 აგვისტო, 1961 წელი

განათლება  -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი  (1983 წ.)

სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი -  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი

აკადემიური თანამდებობა  -  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სრული  პროფესორი

კვლევის ძირითადი მიმართულებები  -  საქართველოს  ისტორია (ანტიკური ხანა და შუა საუკუნეები), ნუმიზმატიკა 

 

ძირითადი სამეცნიერო შრომები