ვალერი სილოგავა

ვალერი სილოგავა

ვალერი სილოგავა

დაბადების თარიღი  -  20 აპრილი 1945 წელი

განათლება  -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1969 .წ)

სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი  -  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი

აკადემიური თანამდებობა  -  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასოცირებული  პროფესორი

კვლევის ძირითადი მიმართულებები  -  საქართველოს ისტორია, შუა საუკუნეების ქართული წერილობითი ძეგლები (წარწერები, ისტორიული საბუთები, ხელნაწერები), პალეოგრაფია

 

ძირითადი სამეცნიერო შრომები

 

ქართული წარწერების კორპუსი, II. დასავლეთ საქართველოს წარწერები, ნაკ. I (IX-XIIIსს.), თბ., 1980, 228 გვ., სურ. 1-157.

 1. ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი, I. ქართული ისტორიული საბუთები, IX-XIსს., შეადგინეს და გამოსაცემად მოამზადეს: თ. ენუქიძემ, ვ. სილოგავამ, ნ. შოშიაშვილმა, თბ., 1984, 419 გვ.
 2. უშგული (თანაავტორი რ. ყენია), თბ., 1986, 132 გვ. ტაბ. 1-71.
 3. სვანეთის წერილობითი ძეგლები, I. ისტორიული საბუთები და სულთა მატიანეები, თბ., 1986, 306 გვ., ტაბ. 1-184.
 4. სვანეთის წერილობითი ძეგლები, II. ეპიგრაფიკული ძეგლები, თბ., 1988, 694 გვ., ტაბ. 1-115, ჩასაკრავი ტაბ. I, II.
 5. კორიდეთის საბუთები (X-XIIIსს.), თბ., 1989, 57გვ. 24 ტაბ.
 6. წარწერები გარეჯის მრავლწყაროდან (IX-XIIIსს.), თბ., 1999, 332 გვ; ტაბ. 1-XL.
 7. ბოლნისის უძველესი ქართული წარწერები, თბ., 1994, 117 გვ., ტაბ. 1-23.
 8. კუმურდო. ტაძრის ეპიგრაფიკა, თბ., 1994, 131 გვ., ტაბ. I-XXXV.
 9. ბეთანისის წარწერები, თბ., 1994, 64 გვ., სურ. 1-13.
 10. სამცხე-ჯავახეთის ისტორიული მუზეუმის ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლები. კატალოგი-გზამკვლევი, ახალციხე, 2000, 176 გვ.
 11. ქვემო ქართლის წარწერები (ზოგადი მიმოხილვა) კრ. დმანისი~ , II, თბ., 2000, გვ. 214-313.
 12. ბაღვაშთა ფეოდალური სახლის მემორიალური წიგნები და მათი ანდერძ-  მოსახსენებლები, კრ. Dedicatio, ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, თბ., 2001, გვ. 223-286; 494-495 (ინგლ. რეზიუმე).
 13. ანისის და ყარსის ქართული ეპიგრაფიკა (მოკლე მიმოხილვა), კრ.  “ახალციხე-ყარსი” (სიმპოზიუმის შრომები), ახალციხე-ყარსი, 2001, გვ. 13-52 (ქართულ და თურქულ ენებზე).
 14. ბაგრატიონ ხელმწიფეთა ავტოგრაფები, XI-XIIIსს. თბ., 2003, 52 გვ; სურ. 1-28.
 15. ანდერძი დავით აღმაშენებლისა შიომღვიმისადმი, თბ., 2003, 192 გვ.
 16. სამეგრელო-აფხაზეთის ქართული ეპიგრაფიკა, თბ., 2004, 372 გვ., 80 სურ.
 17. საქართველოს ისტორია, უძველესი დროიდან “ვარდების რევოლუციის” ჩათვლით, კონსპექტური სალექციო კურსი (თანაავტორი კ. შენგელია), თბ., 2006, 358 გვ. + 96 ფერადი ტაბულა.
 18. ოშკი X ს. მემორიალური ტაძარი, თბ., 2006, 378 გვ. + 54 ფერადი ტაბულა.
 19. საქართველოს ისტორია, უძველესი დროიდან “ვარდების რევოლუციის” ჩათვლით, კონსპექტური სალექციო კურსი (თანაავტორი კ. შენგელია), მეორე, შევსებული და შესწორებული გამოცემა, თბ., 2007, 429 გვ. + 96 ფერადი ტაბულა.
 20. ტაო-კლარჯეთი, თბ., 2006/2007 (თანაავტორი კ. შენგელია).
 21. History of Georgia, From the Ancient Times Through the “Rose Revolution”, Tbilisi, 2007, 294 გვ. (თანაავტორი კ. შენგელია).
 22. საქართველოს ისტორია, უძველესი დროიდან თანამედროვეობის ჩათვლით, კონსპექტური სალექციო კურსი, თბ., 2008, 372გვ. მესამე განახლებული და შევსებული ქართული გამოცემა (თანაავტორი კ. შენგელია).
 23. ჟამთააღმწერელი, ასწლოვანი მატიანე (ნაწყვეტი _ ხელნაწერი H-1067),       თბ., 2009, 218 გვ. (რეზ. ინგლ. და რუს. ენებზე).
 24. ანდერძი დავით აღმაშენებლისა შიომღვიმისადმი, თბ., 2010, 166 გვ. (რეზ. 

რუს და ინგ. ენებზე). მეორე, შევსებულ-შესწორებული გამოცემა.

 

 ენების ცოდნა  -  რუსული, ფრანგული (საშუალოდ), ძველი სომხური (საშუალოდ), ძველი ბერძნული (ლექსიკონით)

 

დამატებითი ინფორმაცია

1.   ღირსების ორდენი (2001 წ).

2.   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა 1. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი “ქართული ეპიგრაფიკული დიპლომატიკა” (VII-XVII სს.), 2001-2003 წწ.). 2. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი “ოშკის ტაძრის ეპიგრაფიკა”, 2004-2005 წწ. 3. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გრანტი “IV-XVII საუკუნეების ქართველი მოღვაწეები”, 2006-2009 წწ. 4. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გრანტი: “ჯავახეთის ეპიგრაფიკული კორპუსი”, 2009-2011 წწ.

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის პრემია (2009 წ)

1.   

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

 

 

  ელ-ფოსტა:  valeri.silogava@tsu.ge ;     valogava@gmail.com