დიმიტრი შველიძე

დიმიტრი შველიძე

დიმიტრი შველიძე

 

დაბადების თარიღი - 9 მაისი, 1948 წელი

განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1972წ) 

სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი

აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასოცირებული  პროფესორი

კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორია. პოლიტიკური პარტიები საქართველოში

ძირითადი სამეცნიერო შრომები:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ენების ცოდნა - რუსული (კარგად)

ელ-ფოსტა:  dimitri.shvelidze@tsu.ge