საქართველოს ისტორიის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

10/11/2010 10:24
 

თსუ საქართველოს ისტორიის  ინსტიტუტში ფუნქციონირებს სტუდენტთა სამეცნიერო წრე, რომლის უმთავრეს მიზანს უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში სტუდენტების სამეცნიერო საქმიანობაში ჩართვა წარმოადგენს.


Back