კონფერენცია

თსუ VIII კორპუსი,

აუდიტორია N1214

რეგლამენტი 15 წუთი

კონფერენციის გახსნა

28 ოქტომბერი, 1000

შესავალი სიტყვა პროფ. თედო დუნდუა, პროფ. მარიამ ჩხარტიშვილი

 სხდომა I

28 ოქტომბერი, 1015-1300

სხდომის თავმჯდომარე აკად. მარიამ ლორთქიფანიძე

ნიკოლოზ სილაგაძე ქართველი ხალხის ეთნოგენეზისის საკითხისათვის

ანდრო გოგოლაძე, თემურ თოდუა ალექსანდრე მაკედონელი და კავკასია

(ბერძნულ-ქართული წყაროების შედარებითი ანალიზი)

ვახტანგ ლიჩელი ხარის შეწირვის რიტუალი ელინისტური ხანის აწყურში

ნათია ფიფია ევსევი კესარიელისა და იპოლიტე რომაელის ცნობები I-II

სს-ის დასავლეთ საქართველოს ეთნოპოლიტიკური ისტორიის შესახებ

მარიამ ჩხარტიშვილი ქართული იდენტობის საკრალური ასპექტი

სხდომა II

28 ოქტომბერი, 1400-1700

სხდომის თავმჯდომარე პროფ. ვახტანგ ლიჩელი

დარეჯან თვალთვაძე სად და როდის ჩამოყალიბდა ქართული ოთხთავის

ათონური რედაქცია

ლერი თავაძე საქართველოს სამეფო ოჯახის სოციალური სტატუსი XIXVI

სს-ის ფრესკული მხატვრობის მიხედვით

თედო დუნდუა მონეტა, როგორც პროპაგანდის საშუალება. გიორგი მესამის

ფული

ელენე გოგიაშვილი ფანტასტიკური არსების (ვაც-კაცი) გამოსახულება

XII -ის ერთ ქართულ ხელნაწერში

გიორგი ოთხმეზური ნიაბის წარწერა (XIII .)

ირინა გველესიანი ,,ანდერძისმიერი მემკვიდრეობის ევოლუციური გზა

ქართული საისტორიო წყაროებისა და სამართლის ძეგლების მიხედვით

სხდომა III

29 ოქტომბერი, 1000-1300

სხდომის თავმჯდომარე პროფ. მარიამ ჩხარტიშვილი

ალექსანდრე ბოშიშვილი გორულის წარწერაში მოხსენიებულ პირთა

ვინაობის საკითხისათვის

ჯაბა სამუშია XVIII -ის თბილისის მოსახლეობა და ფართობი

აპოლონ თაბუაშვილი კრწანისის ბრძოლაში მონაწილე ქართული ჯარის

შემადგენლობის საკითხისათვის

გიორგი ჟუჟუნაშვილი ქართლ-კახეთის სამეფოს რუსეთთან შეერთების

საკითხისათვის

ბონდო კუპატაძე გენდერული თანასწორობის საკითხები თერგდალეულთა

პუბლიცისტურ მემკვიდრეობაში

მერაბ კალანდაძე იყო თუ არა ივანე ჯავახიშვილი რიკერტიანელი?

სხდომა IV

29 ოქტომბერი, 1400-1700

სხდომის თავმჯდომარე პროფ. თედო დუნდუა

დიმიტრი შველიძე გიორგი დეკანოზიშვილი და იაპონიის კონტრდაზვერვა

1904-1905 წწ.

მიხეილ ბახტაძე საქართველო-აზერბაიჯანის 1919 . თავდაცვითი ხელშეკრულება

ნიკოლოზ ჯავახიშვილი ქართულ-ბალტიური ურთიერთობა მეორე მსოფლიო

ომის დროს

ქეთევან ხუციშვილი საკრალურის სოციალური კონსტრუქცია

თეა ქამუშაძე რეფლექსია სოციალისტურ მემკვიდრეობაზე (საქართველოპოლონეთის

მაგალითი)

ქეთევან გოჩიტაშვილი, გიული შაბაშვილი ქართული სოციალური რეკლამა

როლანდ თოფჩიშვილისად მოხდა ალან-ოსთა ეთნოგენეზი?

ქეთევან ქუთათელაძეჩრდილოეთ სომხეთი თუ სამხრეთ ქართლი?

 

 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის

ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციის ანგარიში

28-29 ოქტომბერი, 2010