აკადემიური პერსონალი1

მარიამ ლორთქიფანიძე

მარიამ ლორთქიფანიძე
მარიამ ლორთქიფანიძე

თედო დუნდუა

თედო დუნდუა
თედო დუნდუა   დაბადების თარიღი  -  1 აგვისტო, 1961 წელი განათლება  -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი  (1983 წ.) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი -  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი აკადემიური თანამდებობა ...

მარიამ ჩხარტიშვილი

მარიამ ჩხარტიშვილი
მარიამ ჩხარტიშვილი       დაბადების თარიღი  -  30 ივნისი, 1955 წელი განათლება  -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი  (1977 წ.) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი  -  ისტორიის...

ვაჟა კიკნაძე

ვაჟა კიკნაძე
ვაჟა კიკნაძე   დაბადების თარიღი  -  27 აგვისტო, 1952 წელი განათლება  -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1976 წ.) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი  -  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი აკადემიური თანამდებობა ...

ვალერი სილოგავა

ვალერი სილოგავა
ვალერი სილოგავა დაბადების თარიღი  -  20 აპრილი 1945 წელი განათლება  -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1969 .წ) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი  -  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი აკადემიური თანამდებობა ...

გიორგი ოთხმეზური

გიორგი ოთხმეზური

მიხეილ ბახტაძე

მიხეილ ბახტაძე
მიხეილ ბახტაძე დაბადების თარიღი - 6 აგვისტო 1967 წელი განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1992  წ.) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა...

დიმიტრი შველიძე

დიმიტრი შველიძე
დიმიტრი შველიძე   დაბადების თარიღი - 9 მაისი, 1948 წელი განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1972წ)  სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ...

ანდრო გოგოლაძე

ანდრო გოგოლაძე
ანდრო გოგოლაძე    დაბადების თარიღი -  29.05.1964  განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1987 წ)   სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი     აკადემიური თანამდებობა - თსუ...

ბუბა კუდავა

ბუბა კუდავა

ნიკოლოზ ჯავახიშვილი

ნიკოლოზ ჯავახიშვილი
ნიკოლოზ ჯავახიშვილი   დაბადების თარიღი  -  12 სექტემბერი, 1972 წელი განათლება  -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1995 წ.) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი  -  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი აკადემიური ...

ჯაბა სამუშია

ჯაბა სამუშია
ჯაბა სამუშია დაბადების თარიღი - 15 აგვისტო 1971 წელი განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1994 წ) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი   აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის...

ბონდო კუპატაძე

ბონდო კუპატაძე
ბონდო კუპატაძე     დაბადების თარიღი  -  20 ივნისი, 1974 წელი განათლება  -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1996  წ) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი  -  ისტორიის დოქტორი აკადემიური თანამდებობა ...

ქეთევან ნადირაძე

ქეთევან ნადირაძე
      ქეთევან ნადირაძე           დაბადების თარიღი  -  2 აგვისტო, 1959 წელი განათლება  -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი  (1981 წ.) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი -  ისტორიის...

ქეთევან ქუთათელაძე

ქეთევან ქუთათელაძე

აპოლონ თაბუაშვილი

აპოლონ თაბუაშვილი